Aj pri stavbách rodinných domov sa čoraz častejšie spomína ekológia, vplyvy na životné prostredie, či energetické triedy. Niekto tieto vec rieši takpovediac z donútenia, aby spĺňal platné normy a predpisy a niekto z presvedčenia, keďže chce čo najviac minimalizovať svoj vplyv na našu planétu.

Dom zložený z panelov

Ak patríte k druhej skupine a chcete nielen ekologické bývanie, ale aj ekologickú výstavbu, určite ste už počuli o montovaných domoch. Prípadne ste sa mohli stretnúť s odbornejším označením: panelové prefabrikované montované stavby na báze dreva. Uznávame, že použitie dreva na stavbu môže znieť ako niečo z minulosti, v skutočnosti ide o moderné stavby, ktoré sa dokonale hodia do 3. tisícročia.

Základom takýchto montovaných domov sú zvislé nosné konštrukcie, takzvané panely, ktoré sa vyrábajú vo výrobnej hale podľa projektovej dokumentácie. Až hotové panely sa dovážajú na stavbu, kde sa hneď aj montujú. Táto montáž hrubej stavby trvá spravidla 2 dni.

Výhody drevostavieb

Aké výhody má takáto výroba a výstavba? Jednou z hlavných vecí je maximálna presnosť, ktorá sa dá docieliť len výrobou v hale. Rovnako ako dôkladná kontrola, ktorá prebehne ešte pred samotnou výstavbou. Takáto presnosť je možná z veľkej časti vďaka tomu, že v hale nemá na výrobu vplyv počasie.

Veľkou výhodou je tiež to, že prefabrikované drevostavby sú „suché“ stavby a sú pre to obývateľné oveľa rýchlejšie, ako stavby realizované vonku v mokrom procese. Odpadá totiž fáza vysušenia stavby.

V úvode sme však spomínali ekológiu. Vďaka výrobe v hale si „oddýchne“ aj životné prostredie. To, že postaviť montovaný dom z panelov privezených na stavbu trvá 2 dni, totiž zmenšuje množstvo odpadu, ktorý sa pri stavbe vyprodukuje. Zároveň to znamená, že na vašom pozemku sa „otočí“ oveľa menej nákladných áut, ktoré by spôsobovali nežiaduce emisie. A vaši noví susedia, ktorí už vo vašej lokalite bývajú, určite ocenia, že nebudú musieť nekonečne dlho trpieť zvýšenú prašnosť a hlučnosť.

Zdroj obrázka:

Autor: Bilanol / Shutterstock.com